κάνναβις
☮♥
hi, i'm diana. eighteen. residing in ontario.
i love smoking weed and reading books 8)
pizza is fucking great


arcticmonkies:

*says i dont care* *actually does tho*


hysterifun:

when ur parents go out food shopping

image


Graduation speech
  • *Points to person*: Fuck you
  • *Points to person*: Fuck you
  • *Points to person*: Fuck you
  • *Points to person*: Fuck you
  • *Points to crush*: Fuck me
  • *Points to person*: Fuck you
  • *Points to person*: Fuck you


f-aint:

I want to talk to you but my face

(Source: urbxngod)


(Source: vanillish)


okaymad:

ʷʰʸ          ʷʰʸ         ʷʰʸ

    ʷʰʸ          ʷʰʸ       ʷʰʸ        ʷʰʸ

   ʷʰʸ        my life       ʷʰʸ

ʷʰʸ         ʷʰʸ            ʷʰʸ         ʷʰʸ

      ʷʰʸ           ʷʰʸ         ʷʰʸ


install theme